Dansk Svenska Norsk Finsk English
Deutsch French Dutch Spanish Latin/English

KategorierAlger/Laver
Bløddyr
Fisk
Fugle
Husdyr
Insekter
Kulturplanter
Lavere dyr
Leddyr iøvrigt
Mosser
Padder/krybdyr
Pattedyr
Planter
Sommerfugle
Svampe


Arkæologi/historie
Biotoper
Diverse
Geologi
Landskaber
Lokaliteter
Mennesker i natur
Årstider/Vejr

Fotos - billeder af BiotoperNæringsfattig sø

OverdrevEgekratMountainsLobeliesøKlippekystBirkemoseSchoenus kærStaevningsskovquery string: category=biotoper

BiotoperAapa
Aapa mire
Algeopskyl
Alpine flora
Alpine tundra
Alvar
Askeskov
beach (Beach)
Birke-Elle sump
Birke-Fyrreskov
Birkemose
Bjergbæk (Bjergbaek)
Bjerge
Bjergkløft (Canyon)
Blomstereng
Boreal forest
Brakmark
Brandbælte (Brandbaelte)
Brunmuld
Brunvandet næringsfattig sø (Brunvandet naeringsfattig soe)
Bygmark
Bæk (Baek)
Bøgeskov (Boegeskov)
Dam
Dystrof Sø (Dystrof soe)
Egekrat
Ekstremrigkær (Ekstremrigkaer)
Ellesump
Elv
Eng
Epifytter
Eutrof sø (Eutrof soe)
Fattigkær (Fattigkaer)
Fen
Ferskvandssø Kreta (Ferskvandssoe Kreta)
Fjeld Sø (Fjeldsoe)
Fjeldbæk (Fjeldbaek)
Fjord
Flod, Elv (River)
Forklit med sandriller (Forklit med sandriller)
Fornaes strand
Fyrreskov
Gadekær (Gadekaer)
Gletcher (Glaciar)
Granskov
Granskov (Spruce forest)
Groeftekant
Grusvej gennem løvskov (Grusvej gennem loevskov)
Grusvej i fyrreskov
Grusvej langs kyst
Grusvej ved kyst
Grå Klit (Graa klit)
Gulf of Bothnia
Gydebanke
Hede
Hedebakker
Hedekær (Hedekaer)
Hedemose
Hedesø (Hedesoe)
Hoejmose (Raised bog)
Hult træ (Hult trae)
Hulvej i hedekrat
Hvid klit
Højmose (Hoejmose)
Jernbanespor
Jordfaldshul
Kalkmine
Kalkoverdrev
Kalkrig sø (Kalkrig Soe)
Kanal
Kanalhavn
Karst
Karst Alvar (KarstAlvar)
Kilde
Kilde (Spring)
Kildebæk (Kildebaek)
Klarvandet sø (Klarvandet soe)
Klint
Klintekyst
Klippe
Klippekyst
Klippekyst - Kreta
Klippesø (Klippesoe)
Klit
Klithede
Klitlavning
Klitplantage
Klitslette
Klitsø (Klitsoe)
Knækket grantræ (Knaekket grantrae)
Kyst
Kyst med kalkstensformationer
Kystskov
Kystskrænt (Kystskraent)
Kystvegetation
Lake
Landevej
Lavninger i klithede
Levende hegn
Lichen-hede
Lo
Lo i strandeng
Lobeliesø (Lobeliesoe)
Løveng (Loeveng)
Majsmark
Maki
Mark og eng
Markdige
Marker
Markhegn
Markvej
Marsk
Marskland (Marshland)
Montane Zone
Morbund i bøgeskov (Morbund i bogeskov)
Mose
Mountains
Naturskov
Naturskov under etablering
Nordsøen (Nordsoen)
Nyanlagt sø (Nyanlagt soe)
Næringsfattig sø (Naeringsfattig soe)
Næringsrig Sø (Naeringsrig Soe)
Okkerforurenet vandløb (Okkerforurenet vandloeb)
Opskyl
Overdrev
Palsa mire
Park
Rigkær (Rigkaer)
Rockpool
Ruderat
Rullesten
Rørskov (Roerskov)
Sandbund
Sandet skrænt (Sandet skraent)
Schoenus kær (Schoenus kaer)
Skov
Skovbryn
Skovbund
Skovbæk (Skovbaek)
Skovdam
Skovgrøft (Skovgroeft)
Skovmose
Skovsø (Skovsoe)
Skovvej
Skovvej i loevskov
Skærgård (Skaergaard)
Slette med Ene
slope mire (Slope mire)
Snedriver
Staevningsskov
Sten i vandkant
Stenbund
Stendige
Stenet kyst
Stenet strand
Stenrev
Stenø (Stenoe)
Strand
Strand med rullesten
Strandbred med maelde
Strandeng
Strandeng - Ferske enge
Strandfælled (Strandfaelled)
Strandhede
Strandkant
Strandoverdrev
Strandvold
Subalpine zone
Sumpkilde
Sø (Soe)
Sø bag klitter (Soe bag klitter)
Sø i grusgrav (Soe i grusgrav)
Sø under vand (Soe under vand)
Søbred (Soebred)
Søbund (Soebund)
Temperate rainforest
Troldeskov
Træruin (Traeruin)
Træstamme (Traestamme)
Tøreng (Toereng)
Tørskrænt (Toerskraent)
Tørvegrav (Toervegrav)
Tørvemose (Toervemose)
Udgået træ
Udtørret søbund (Udtoerret soebund)
Urørt skov (Uroert skov)
Vade
Vadehav
Vandfald (Waterfall)
Vandhul
Vandløb (Vandloeb)
Vandpyt
Vejgrøft
Vejkant
Vintermarker
Våge med andefugle (Vaage med andefugle)
Vældeng (Vaeldeng)
Vældmose (Vaeldmose)
Å (Aa)
Ådsel (Aadsel)
Åudløb (Aaudloeb)

Biopix nyheder>120.000 photos, >12.000 species/motives
We now have more than 120.000 photos online, covering more than 12.000 species/motives.


Nye fotos
Hits siden 08/2003: 804.089.559

Bækbugsvømmer (Sigara hellensii) Toblomstret siv (Juncus biglumis) Havterne (Sterna paradisaea) Ræv (Vulpes vulpes) Knop-Stenbræk (Saxifraga cernua) Majflue (Ephemera danica) Grøn fløjlsløber (Chlaenius nigricornis) Hvinand (Bucephala clangula)


Kontakt

BioPix - naturfotos/billeder