>
×

Biotoper


Aapa Aapa mire Algeopskyl Alpine flora Alpine tundra Alvar Askeskov beach (Beach) Birke-Elle sump Birke-Fyrreskov Birkemose Bjergbæk (Bjergbaek) Bjerge Bjergkløft (Canyon) Blomstereng Boreal forest Brakmark Brandbælte (Brandbaelte) Brunmuld Brunvandet næringsfattig sø (Brunvandet naeringsfattig soe) Bygmark Bæk (Baek) Bøgeskov (Boegeskov) Dam Dystrof Sø (Dystrof soe) Egekrat Ekstremrigkær (Ekstremrigkaer) Ellesump Elv Eng Epifytter Eutrof sø (Eutrof soe) Fattigkær (Fattigkaer) Fen Ferskvandssø Kreta (Ferskvandssoe Kreta) Fjeld Sø (Fjeldsoe) Fjeldbæk (Fjeldbaek) Fjord Flod, Elv (River) Forklit med sandriller (Forklit med sandriller) Fornaes strand Fyrreskov Gadekær (Gadekaer) Gletcher (Glaciar) Granskov Granskov (Spruce forest) Groeftekant Grusvej gennem løvskov (Grusvej gennem loevskov) Grusvej i fyrreskov Grusvej langs kyst Grusvej ved kyst Grå Klit (Graa klit) Gulf of Bothnia Gydebanke Hede Hedebakker Hedekær (Hedekaer) Hedemose Hedesø (Hedesoe) Hoejmose (Raised bog) Hult træ (Hult trae) Hulvej i hedekrat Hvid klit Højmose (Hoejmose) Jernbanespor Jordfaldshul Kalkmine Kalkoverdrev Kalkrig sø (Kalkrig Soe) Kanal Kanalhavn Karst Karst Alvar (KarstAlvar) Kilde Kilde (Spring) Kildebæk (Kildebaek) Klarvandet sø (Klarvandet soe) Klint Klintekyst Klippe Klippekyst Klippekyst - Kreta Klippesø (Klippesoe) Klit Klithede Klitlavning Klitplantage Klitslette Klitsø (Klitsoe) Knækket grantræ (Knaekket grantrae) Kyst Kyst med kalkstensformationer Kystskov Kystskrænt (Kystskraent) Kystvegetation Lake Landevej Lavninger i klithede Levende hegn Lichen-hede Lo Lo i strandeng Lobeliesø (Lobeliesoe) Løveng (Loeveng) Majsmark Maki Mark og eng Markdige Marker Markhegn Markvej Marsk Marskland (Marshland) Montane Zone Morbund i bøgeskov (Morbund i bogeskov) Mose Mountains Naturskov Naturskov under etablering Nordsøen (Nordsoen) Nyanlagt sø (Nyanlagt soe) Næringsfattig sø (Naeringsfattig soe) Næringsrig Sø (Naeringsrig Soe) Okkerforurenet vandløb (Okkerforurenet vandloeb) Opskyl Overdrev Palsa mire Park Rigkær (Rigkaer) Rockpool Ruderat Rullesten Rørskov (Roerskov) Sandbund Sandet skrænt (Sandet skraent) Schoenus kær (Schoenus kaer) Skov Skovbryn Skovbund Skovbæk (Skovbaek) Skovdam Skovgrøft (Skovgroeft) Skovmose Skovsø (Skovsoe) Skovvej Skovvej i loevskov Skærgård (Skaergaard) Slette med Ene slope mire (Slope mire) Snedriver Staevningsskov Stamme med laver Sten i vandkant Stenbund Stendige Stenet kyst Stenet strand Stenrev Stenø (Stenoe) Strand Strand med rullesten Strandbred med maelde Strandeng Strandeng - Ferske enge Strandfælled (Strandfaelled) Strandhede Strandkant Strandoverdrev Strandvold Subalpine zone Sumpkilde Sø (Soe) Sø bag klitter (Soe bag klitter) Sø i grusgrav (Soe i grusgrav) Sø under vand (Soe under vand) Søbred (Soebred) Søbund (Soebund) Temperate rainforest Troldeskov Træruin (Traeruin) Træstamme (Traestamme) Tøreng (Toereng) Tørskrænt (Toerskraent) Tørvegrav (Toervegrav) Tørvemose (Toervemose) Udgået træ Udtørret søbund (Udtoerret soebund) Urørt skov (Uroert skov) Vade Vadehav Vandfald (Waterfall) Vandhul Vandløb (Vandloeb) Vandpyt Vejgrøft Vejkant Vintermarker Våge med andefugle (Vaage med andefugle) Vældeng (Vaeldeng) Vældmose (Vaeldmose) Å (Aa) Ådsel (Aadsel) Åudløb (Aaudloeb)

Fotos - billeder af BiotoperKlithede

Næringsfattig sø
Vandhul
Kilde
Højmose
Egekrat
Fyrreskov
Mark og eng
KlitBiotoperAapa
Aapa mire
Algeopskyl
Alpine flora
Alpine tundra
Alvar
Askeskov
beach (Beach)
Birke-Elle sump
Birke-Fyrreskov
Birkemose
Bjergbæk (Bjergbaek)
Bjerge
Bjergkløft (Canyon)
Blomstereng
Boreal forest
Brakmark
Brandbælte (Brandbaelte)
Brunmuld
Brunvandet næringsfattig sø (Brunvandet naeringsfattig soe)
Bygmark
Bæk (Baek)
Bøgeskov (Boegeskov)
Dam
Dystrof Sø (Dystrof soe)
Egekrat
Ekstremrigkær (Ekstremrigkaer)
Ellesump
Elv
Eng
Epifytter
Eutrof sø (Eutrof soe)
Fattigkær (Fattigkaer)
Fen
Ferskvandssø Kreta (Ferskvandssoe Kreta)
Fjeld Sø (Fjeldsoe)
Fjeldbæk (Fjeldbaek)
Fjord
Flod, Elv (River)
Forklit med sandriller (Forklit med sandriller)
Fornaes strand
Fyrreskov
Gadekær (Gadekaer)
Gletcher (Glaciar)
Granskov
Granskov (Spruce forest)
Groeftekant
Grusvej gennem løvskov (Grusvej gennem loevskov)
Grusvej i fyrreskov
Grusvej langs kyst
Grusvej ved kyst
Grå Klit (Graa klit)
Gulf of Bothnia
Gydebanke
Hede
Hedebakker
Hedekær (Hedekaer)
Hedemose
Hedesø (Hedesoe)
Hoejmose (Raised bog)
Hult træ (Hult trae)
Hulvej i hedekrat
Hvid klit
Højmose (Hoejmose)
Jernbanespor
Jordfaldshul
Kalkmine
Kalkoverdrev
Kalkrig sø (Kalkrig Soe)
Kanal
Kanalhavn
Karst
Karst Alvar (KarstAlvar)
Kilde
Kilde (Spring)
Kildebæk (Kildebaek)
Klarvandet sø (Klarvandet soe)
Klint
Klintekyst
Klippe
Klippekyst
Klippekyst - Kreta
Klippesø (Klippesoe)
Klit
Klithede
Klitlavning
Klitplantage
Klitslette
Klitsø (Klitsoe)
Knækket grantræ (Knaekket grantrae)
Kyst
Kyst med kalkstensformationer
Kystskov
Kystskrænt (Kystskraent)
Kystvegetation
Lake
Landevej
Lavninger i klithede
Levende hegn
Lichen-hede
Lo
Lo i strandeng
Lobeliesø (Lobeliesoe)
Løveng (Loeveng)
Majsmark
Maki
Mark og eng
Markdige
Marker
Markhegn
Markvej
Marsk
Marskland (Marshland)
Montane Zone
Morbund i bøgeskov (Morbund i bogeskov)
Mose
Mountains
Naturskov
Naturskov under etablering
Nordsøen (Nordsoen)
Nyanlagt sø (Nyanlagt soe)
Næringsfattig sø (Naeringsfattig soe)
Næringsrig Sø (Naeringsrig Soe)
Okkerforurenet vandløb (Okkerforurenet vandloeb)
Opskyl
Overdrev
Palsa mire
Park
Rigkær (Rigkaer)
Rockpool
Ruderat
Rullesten
Rørskov (Roerskov)
Sandbund
Sandet skrænt (Sandet skraent)
Schoenus kær (Schoenus kaer)
Skov
Skovbryn
Skovbund
Skovbæk (Skovbaek)
Skovdam
Skovgrøft (Skovgroeft)
Skovmose
Skovsø (Skovsoe)
Skovvej
Skovvej i loevskov
Skærgård (Skaergaard)
Slette med Ene
slope mire (Slope mire)
Snedriver
Staevningsskov
Stamme med laver
Sten i vandkant
Stenbund
Stendige
Stenet kyst
Stenet strand
Stenrev
Stenø (Stenoe)
Strand
Strand med rullesten
Strandbred med maelde
Strandeng
Strandeng - Ferske enge
Strandfælled (Strandfaelled)
Strandhede
Strandkant
Strandoverdrev
Strandvold
Subalpine zone
Sumpkilde
Sø (Soe)
Sø bag klitter (Soe bag klitter)
Sø i grusgrav (Soe i grusgrav)
Sø under vand (Soe under vand)
Søbred (Soebred)
Søbund (Soebund)
Temperate rainforest
Troldeskov
Træruin (Traeruin)
Træstamme (Traestamme)
Tøreng (Toereng)
Tørskrænt (Toerskraent)
Tørvegrav (Toervegrav)
Tørvemose (Toervemose)
Udgået træ
Udtørret søbund (Udtoerret soebund)
Urørt skov (Uroert skov)
Vade
Vadehav
Vandfald (Waterfall)
Vandhul
Vandløb (Vandloeb)
Vandpyt
Vejgrøft
Vejkant
Vintermarker
Våge med andefugle (Vaage med andefugle)
Vældeng (Vaeldeng)
Vældmose (Vaeldmose)
Å (Aa)
Ådsel (Aadsel)
Åudløb (Aaudloeb)
Hits siden 08/2003: 988.332.427

Hedehøg (Circus pygargus) Bynkefugl (Saxicola rubetra) Hønsebær (Cornus suecica) Pasha (Charaxes jasius) Sort hedelibel (Sympetrum danae) Knopsvane (Cygnus olor) Bøgeskov Ege-labyrintsvamp (Daedalea quercina)
BioPix - naturfotos/billeder