Dansk Svenska Norsk Finsk English
Deutsch French Dutch Spanish Latin/English

KategorierAlger/Laver
Bløddyr
Fisk
Fugle
Husdyr
Insekter
Kulturplanter
Lavere dyr
Leddyr iøvrigt
Mosser
Padder/krybdyr
Pattedyr
Planter
Sommerfugle
Svampe


Arkæologi/historie
Biotoper
Diverse
Geologi
Landskaber
Lokaliteter
Mennesker i natur
Årstider/Vejr


Berliner-Poppel (Populus x berolinensis)
Berliner-Poppel
Blågrå Pil (Salix glauca ssp. glauca)
Blågrå Pil
Blågrå pil (Salix glauca)
Blågrå pil
Bånd-pil (Salix viminalis)
Bånd-pil
Bævreasp (Populus tremula)
Bævreasp
Bølget Pil (Salix triandra x viminalis)
Bølget Pil
Dværg-pil (Salix herbacea)
Dværg-pil
Femhannet Pil (Salix pentandra)
Femhannet Pil
Grå-pil (Salix cinerea)
Grå-pil
Gråpoppel (Populus canescens)
Gråpoppel
Gråris (Salix repens var. argentea)
Gråris
Hvid-pil (Salix alba)
Hvid-pil
Hybridasp (Populus tremula x tremuloides)
Hybridasp
Kaspisk dug-pil (Salix daphnoides ssp. acutifolia)
Kaspisk dug-pil
Krybende Pil (Salix repens)
Krybende Pil
Krybende Pil (Salix repens ssp. repens)
Krybende Pil
Laplands-pil (Salix lapponum)
Laplands-pil
Melbær-pil (Salix uva-ursi)
Melbær-pil
Myrte-Pil (Salix myrsinites)
Myrte-Pil
Net-Pil (Salix reticulata)
Net-Pil
Pil (Salix sp.)
Pil
Polar-pil (Salix polaris)
Polar-pil
Purpur-pil (Salix purpurea)
Purpur-pil
Rosmarin-Pil (Salix repens ssp. rosmarinifolia)
Rosmarin-Pil
Salix lindleyana
Salix lindleyana
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia
Selje-pil (Salix caprea)
Selje-pil
Spyd-pil (Salix hastata)
Spyd-pil
Sølv-poppel (Populus alba)
Sølv-poppel
Tundra-Pil (Salix arctophila)
Tundra-Pil
Unavngiven Pil (Salix helvetica)
Unavngiven Pil
Vestamerikansk poppel (Populus trichocarpa)
Vestamerikansk poppel
Øret Pil (Salix aurita)
Øret Pil

Scientific name Trivial name DK redlist Minimum height Maximum height Page ref FN
Populus alba Sølv-poppel NA x
Populus balsamifera NA x
Populus canadensis x
Populus canadensis cv. robusta x
Populus lasiocarpa x
Populus laurifolia Laurbær-poppel NA x
Populus nigra Sort poppel x
Populus simonii Kinesisk poppel NA x
Populus tremula Bævreasp LC x
Populus tremula x tremuloides Hybridasp x
Populus tremuloides x
Populus trichocarpa Vestamerikansk poppel NA x
Populus x berolinensis Berliner-poppel NA x
Populus x canadensis Canadisk poppel NA x
Populus x canescens Grå-poppel NA x
Salix acutifolia x
Salix acutifolia x daphnoides x
Salix aegyptiaca x
Salix alba NA x
Salix alba cv. chermesina Øresunds-pil x
Salix alba cv. coerulea x
Salix alba cv. liempde x
Salix alba var. alba Hvid-pil x
Salix alba x pentandra Hvid- x femhannet pil x
Salix arbuscula x
Salix arctica x
Salix arenaria x repens x
Salix aurita Øret pil LC x
Salix bicolor NA x
Salix caprea Selje-pil LC x
Salix caprea ssp. caprea x
Salix cinerea Grå-pil LC x
Salix cinerea ssp. cinerea x
Salix cinerea ssp. oleifolia Rust-pil NA x
Salix daphnoides x
Salix daphnoides ssp. acutifolia Kaspisk dug-pil NA x
Salix daphnoides ssp. daphnoides Pommersk pil NA x
Salix dasyclados Lådden pil NA x
Salix elaeagnos Flod-pil x
Salix elaeagnos ssp. angustifolia Flod-pil NA x
Salix eriocephala Hjertebladet pil NA x
Salix fragilis Skør-pil NA x
Salix fragilis x triandra Rævehale-pil NA x
Salix glauca x
Salix glauca ssp. glauca x
Salix hastata x
Salix hastata ssp. vegeta Spyd-pil LC x
Salix herbacea x
Salix lanata x
Salix lapponum x
Salix myrsinifolia Sort pil LC x
Salix myrsinites x
Salix myrtilloides x
Salix pentandra Femhannet pil LC x
Salix phylicifolia x
Salix polaris x
Salix purpurea Purpur-pil NA x
Salix pyrolifolia x
Salix repens Rødlistet på underartsniveau x
Salix repens ssp. rosmarinifolia Rosmarin-pil EN x
Salix reticulata x
Salix starkeana x
Salix triandra Mandel-pil NA x
Salix triandra x viminalis Bølget pil NA x
Salix viminalis Bånd-pil NA x
Salix x dasyclados x
Salix x rubra x
Salix x smithiana x
Salix xerophila x
Populus balsamifera var. gileadensis Ontarisk poppel x
Populus nigra ssp. nigra var. italica Pyramide-poppel x
Populus nigra ssp. nigra var. plantienrensis x
Populus nigra var. nigra x
Populus tremula f. gigas x
Populus tremula f. tremula x
Populus tremula f. villosa x
Populus x canadensis var. eugenei x
Populus x canadensis var. marilandica x
Populus x canadensis var. regenerata x
Populus x canadensis var. robusta x
Populus x canadensis var. serotina Landevejs-poppel NA x
Populus x candicans x
Salix alba var. sericea Sølv-pil x
Salix alba var. vitellina Guld-pil x
Salix alba x babylonica Hænge-pil x
Salix alba x fragilis Grøn pil NA x
Salix alba x fragilis x pentandra x
Salix arbuscula x herbacea x
Salix arbuscula x lapponum x
Salix arbuscula x reticulata x
Salix aurita x capraea Øret x selje-pil x
Salix aurita x cinerea ssp. cinerea Øret x grå-pil x
Salix aurita x hastata x
Salix aurita x herbacea x
Salix aurita x lapponum x
Salix aurita x myrtilloides x
Salix aurita x phylicifolia x
Salix aurita x purpurea x
Salix aurita x repens ssp. repens Lav pil x
Salix aurita x starkeana x
Salix aurita x viminalis Øret x bånd-pil x
Salix aurita x xerophila x
Salix babylonica cv. tortuosa Proptrækker-pil x
Salix babylonica x fragilis Fontæne-pil x
Salix caprea x cinerea ssp. cinerea Selje- x grå-pil x
Salix caprea x daphnoides x
Salix caprea x lanata x
Salix caprea x lapponum x
Salix caprea x purpurea x
Salix caprea x repens ssp. repens x
Salix caprea x repens ssp. rosmarinifolia x
Salix caprea x starkeana x
Salix caprea x viminalis Lancet-pil NA x
Salix caprea x xerophila x
Salix cinerea ssp. cinerea x myrsinifolia ssp. myrsinifolia Grå- x sort pil x
Salix cinerea ssp. cinerea x repens ssp. repens Grå- x krybende pil x
Salix cinerea ssp. oleifolia x phylicifolia Rust- x tofarvet pil x
Salix cinerea x hastata x
Salix cinerea x lapponum x
Salix cinerea x nigricans x
Salix cinerea x phylicifolia x
Salix cinerea x viminalis x
Salix daphnoides ssp. acutifolia x daphnoides ssp. daphnoides x
Salix daphnoides ssp. daphonides x viminalis x
Salix daphnoides var. norvegica x
Salix elegantissima x
Salix fragilis x pentandra Glans-pil NA x
Salix glauca ssp. callicarpaea x
Salix glauca ssp. glauca var. glauca x
Salix glauca x myrsinifolia x
Salix glauca x myrsinites x
Salix glauca x phylicifolia x
Salix glauca x polaris x
Salix hastata x herbacea x
Salix hastata x lanata x
Salix hastata x myrtilloides x
Salix hastata x repens ssp. repens Spyd- x krybende pil x
Salix hastata x reticulata x
Salix herbacea x lanata x
Salix herbacea x lapponum x
Salix herbacea x nummularia x
Salix herbacea x polaris x
Salix herbacea x repens x
Salix herbacea x reticulata x
Salix lapponum x myrtilloides x
Salix lapponum x repens x
Salix lapponum x viminalis x
Salix lucida NA x
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia x repens ssp. repens Sort x krybende pil x
Salix myrsinifolia x myrsinites x
Salix myrsinifolia x phylicifolia x
Salix myrsinites x phylicifolia x
Salix myrtilloides x repens x
Salix myrtilloides x starkeana x
Salix myrtilloides x xerophila x
Salix nummularia x
Salix phylicifolia x polaris x
Salix polaris x reticulata x
Salix purpurea x repens ssp. repens Purpur- x krybende pil x
Salix purpurea x viminalis Rød pil NA x
Salix repens ssp. repens var. argentea Gråris LC x
Salix repens ssp. repens var. repens Krybende pil LC x
Salix repens ssp. repens x viminalis Krybende x bånd pil x
Salix repens x starkeana x
Salix starkeana x xerophila x
Salix x calodendron Smuk pil NA x
Salix x chrysocoma x
Salix x laurina x
Salix x stipularis Langbladet pil NA x
Populus balsamifera x trichocarpa Hybrid-balsam-poppel x
Populus x generosa Engelsk poppel x
Populus x wettsteinii Hybrid-asp x
Salix udensis Sakhalin-pil x
Salix x capreola x
Salix x doniana x
Salix x multinervis x
Salix x reichardtii x
Salix x wimmeriana x


Key literature: Dansk Flora, (Frederiksen et al. 2012)

Specific links
Familie SalicaceaeBerliner-Poppel (Populus x berolinensis)
Blågrå Pil (Salix glauca ssp. glauca)
Blågrå pil (Salix glauca)
Bånd-pil (Salix viminalis)
Bævreasp (Populus tremula)
Bølget Pil (Salix triandra x viminalis)
Dværg-pil (Salix herbacea)
Femhannet Pil (Salix pentandra)
Grå-pil (Salix cinerea)
Gråpoppel (Populus canescens)
Gråris (Salix repens var. argentea)
Hvid-pil (Salix alba)
Hybridasp (Populus tremula x tremuloides)
Kaspisk dug-pil (Salix daphnoides ssp. acutifolia)
Krybende Pil (Salix repens)
Krybende Pil (Salix repens ssp. repens)
Laplands-pil (Salix lapponum)
Melbær-pil (Salix uva-ursi)
Myrte-Pil (Salix myrsinites)
Net-Pil (Salix reticulata)
Pil (Salix sp.)
Polar-pil (Salix polaris)
Purpur-pil (Salix purpurea)
Rosmarin-Pil (Salix repens ssp. rosmarinifolia)
Salix lindleyana
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia
Selje-pil (Salix caprea)
Spyd-pil (Salix hastata)
Sølv-poppel (Populus alba)
Tundra-Pil (Salix arctophila)
Unavngiven Pil (Salix helvetica)
Vestamerikansk poppel (Populus trichocarpa)
Øret Pil (Salix aurita)

..slideshow

..tavle

Biopix nyheder>120.000 photos, >12.000 species/motives
We now have more than 120.000 photos online, covering more than 12.000 species/motives.


Newest photos
Hits siden 08/2003: 797.617.601

Glat snylterod (Monotropa hypopitys ssp. hypophegea) Odder (Lutra lutra) Havterne (Sterna paradisaea) Fur Horseshoe Bend Dybbøl Mølle Liden najade (Najas flexilis) Hvidtjørns hvepsebuk (Anaglyptus mysticus)


Kontakt

BioPix - naturfotos/billeder