Byerum - Mens Alvaret og Byerums Sandfält

mensalv1.jpg (13540 bytes)Adgang: I rundkørslen i Högby drejer man fra til Löttorp og kort efter igen mod Byrum og Hornsjön. Efter 8 km´s kørsel nås Mens Alvaret og en afviser til Byerum Strandbad.

Mens Alvaret er naturreservat og fremstår som et interessant og ret artsrigt alvar. Især de centrale partier domineres af mere eller mindre vintervåde lavninger med sparsom vegetation men dog pletvis med store mængder af Purløg (Allium schoenoprasum var. alvarense). Andre steder er der udviklet egentlige Avneknippe-kær (Cladium mariscus) og især i alvarets periferi ved fyrreskoven mod nord eller langs grusvejen ved kysten er der fine forekomster af orkidéer som Flueblomst (Ophrys insectifera) og Horndrager (Anacamptis pyramidalis). 


soldattg.jpg (3911 bytes)kanin.jpg (9805 bytes)I de store bestande af Svalerod (Vincetoxicum hirundinaria) kan man finde Soldatertæge og i den nordlige del ved fyrreskoven kan man se vilde kaniner.

 

 

 

rauker.jpg (17230 bytes)Ved kysten ved Byerum Strandbad umiddelbart vest for Mens Alvaret findes et 300 m langt fredet område med såkaldte "rauker" - mere eller mindre fritstående strandpiller som havet har fritlagt. Kysten syd for raukerne er meget rig på fossiler. Her er blottet lag fra Ordovicium og stedvis også Kambrium. I de store mængder af stenflager og rullesten langs stranden kan man let finde stumper af Orthoceratit-blæksprutter og haleskjolde af den store trilobit - Megistapsis, aftryk af muslinger og andet.

 

pilop.jpg (916 bytes) - Mens Alvaret:
Floralister
: 6/6-1999 og 28/6-2000

Achillea millefolium       Alm. Røllike                           

anacpyr1.jpg (14081 bytes)

Horndrager (Anacamptis pyramidalis) er ret hyppig i de perifere områder af Mens Alvaret.

Acinos arvensis                                             Voldtimian                             
Agrostis stolonifera                                        Krybhvene                              
Allium schoenoprasum var. alvarense.                        Alvar- Purløg
Allium scorodoprasum                                        Skov-løg                               
Allium vineale                                 Sand-løg                               
Anthyllis vulneraria  var. coccinea       Rød Rundbælg                           
Anacamptis pyramidalis           Horndrager                             
Anthoxanthum odoratum                                       Vellugtende Gulaks                     
Anthyllis vulneraria              Rundbælg                               
Arabis hirsuta                              Stivhåret Kalkkarse                    
Arenaria serpyllifolia                                      Alm. Markarve                          
Arrhenatherum elatius                                       Draphavre                              
Artemisia absinthium                                        Have-malurt                            
Artemisia campestris                                        Mark-bynke                             
Artemisia rupestris                                         Klippe-Bynke
Barbarea vulgaris                         Vinterkarse                            
Briza media                                                 Hjertegræs                             
Bromus hordeaceus                                           Blød Hejre                             
Carex elata                                                 Stiv Star                              
Carex flacca                                                Blågrøn Star                           
Carex spicata                                               Spidskapslet Star                      
Calamagrostis epigeios                                      Bjærg-rørhvene                         
Campanula persicifolia                                    Smalbladet Klokke                      

ino.jpg (9706 bytes)

Engperlemorsommerfugl (Brenthis ino) flyver i sidste halvdel af juni. Den er ret almindelig på de nordlige dele af Mens Alvaret.

Carduus nutans                                              Nikkende Tidsel                        
Carlina vulgaris                                            Bakketidsel                            
Centaurea jacea                                             Alm. Knopurt                           
Cephalanthera longifolia                                  Sværd-skovlilje                        
Chaenorrhinum minus                                         Liden Torskemund                       
Chelidonium majus                                           Svaleurt                               
Cladium mariscus                                          Hvas Avneknippe                        
Convolvulus arvensis                                        Ager-snerle                            
Convallaria majalis                                         Liljekonval                            
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta                       Blodplettet Gøgeurt
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata                     Kødfarvet Gøgeurt                      
Daucus carota                                               Vild Gulerod                           
Dianthus deltoides                                        Bakke-nellike                          
Echium vulgare                                              Slangehoved                            
Eleocharis palustris                                        Alm. Sumpstrå                          
Festuca oelandica                                           Ølandsk Svingel
Festuca ovina                                               Fåre-svingel                           
Filipendula vulgaris                                      Knoldet Mjødurt                        
Fragaria vesca                                              Alm. Jordbær                           
Galium boreale                                            Trenervet Snerre                       
Galium verum                                                Gul Snerre                             
Geranium columbinum                                      Skønbægret Storkenæb
Hieracium cymosum L.                                      Kvast-høgeurt                          
Hieracium peleteranum Merat                                 Klit-Høgeurt
Hieracium pilosella L.                                      Håret Høgeurt                          
Helianthemum nummularium                                    Soløje                                 
Helictotrichon pratense                                     Eng-havre                              
Herniaria glabra                                            Brudurt                                
Hieracium sect. Tridentata                                    Rank Høgeurt                           
Hieracium subsect. sylvaticiformia                          Skov-Høgeurt
Hypericum perforatum                                        Prikbladet Perikon                     
Hypochoeris maculata                                      Plettet Kongepen                       
Inula britannica                                          Soløje-alant                           
Iris germanica                                              Have- Iris
Juncus conglomeratus                                        Knop-siv                               
Juniperus communis                                          Ene                                    
Knautia arvensis                                            Blåhat                                 
Lapsana communis                                            Haremad                                
Leontodon autumnalis                                        Høst-borst                             
Linum catharticum                                           Vild Hør                               
Listera ovata                                             Ægbladet Fliglæbe                      
Luzula multiflora                                           Mangeblomstret Frytle
Lycopus europaeus                                           Sværtevæld                             
Lysimachia vulgaris                                         Alm. Fredløs                           
Lythrum salicaria                                           Kattehale                              
Medicago falcata                                          Segl-sneglebælg                        
Medicago x varia                                           Sand-Lucerne
Melampyrum cristatum                                      Kantet Kohvede                         
Melampyrum pratense                                         Alm. Kohvede                           
Melica ciliata                                              Randhåret Flitteraks                   
Melica nutans                                             Nikkende Flitteraks                    
Molinia coerulea                                            Blåtop                                 
Ophrys insectifera                                        Flueblomst                             
Orchis mascula                                            Tyndakset Gøgeurt                      
Orchis militaris                                          Ridder-gøgeurt                         
Papaver dubium                                              Gærde-valmue                           
Phleum phleoides                                          Glat Rottehale                         
Pimpinella saxifraga                                        Alm. Pimpinelle                        
Pinus sylvestris                                            Skov-fyr                               
Plantago lanceolata                                         Lancet-vejbred                         
Platanthera chlorantha                                    Skov-gøgelilje                         
Poa compressa                                               Fladstrået Rapgræs                     
Poa pratensis                                               Eng-rapgræs                            
Polygala vulgaris                                           Alm. Mælkeurt                          
Potentilla argentea                                         Sølv-potentil                          
Potentilla reptans                                          Krybende Potentil                      
Prunus spinosa                                              Slåen                                  
Prunella vulgaris                                           Alm. Brunelle                          
Rosa canina                                                 Sildig Hunde-rose                      
Rubus sp.                                                   Klynger                                
Rumex crispus                                               Kruset Skræppe                         
Scabiosa columbaria                                       Due-skabiose                           
Sedum acre                                                  Bidende Stenurt                        
Sedum album                                                 Hvid Stenurt                           
Sedum rupestre                                              Bjerg-Stenurt
Senecio sylvaticus                                          Skov-brandbæger                        
Senecio vulgaris                                            Alm. Brandbæger                        
Sesleria caerulea                                                                                  
Silene nutans                                             Nikkende Limurt                        
Silene vulgaris                                             Blæresmælde                              

stac-lan.jpg (10402 bytes)

Lammeøre (Stachys lanata) er ikke oprindelig på Öland, men findes naturaliseret mange steder bl.a. i vejkanterne ved Mens Alvaret

Sorbus intermedia                                           Selje-røn, Bornholmsk Røn              
Stachys lanata                                              Lammeøre                      
Succisa pratensis                                           Djævelsbid                             
Taraxacum sp.                                               Løvetand                               
Teesdalia nudicaulis                                        Flipkrave                              
Thalictrum flavum                                         Gul Frøstjerne                         
Thlaspi perfoliatum                                         Hjertebladet Pengeurt                  
Thymus serpyllifolia                                        Smalbladet Timian
Trifolium arvense                                           Hare-kløver                            
Trifolium campestre                                         Udstrakt Kløver, Gul Kløver            
Trifolium pratense                                          Rød-kløver                             
Typha latifolia                                             Bredbladet Dunhammer                   
Valeriana officinalis                                     Læge-Baldrian
Verbascum thapsus                                           Filtbladet Kongelys                    
Veronica spicata                                          Aks-ærenpris                           
Vicia cracca                                                Muse-vikke                             
Vicia hirsuta                                               Tofrøet Vikke                          
Vincetoxicum hirundinaria                                 Svalerod                               

pilop.jpg (916 bytes) - Fyrreskoven N.f. Byerum Strandbad.

byerum2.jpg (24000 bytes)Bevæger man sig nord for Byerum Strandbad ind i Byerums Sandfält kan man i fyrreskoven opleve særdeles smukke formationer af laver (Cladonia spp. og Cetraria spp.) og mosser i stor mængde. I små lysninger og langs veje vokser Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) og Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine) og i klitterne ved kysten er der mulighed for at finde Myreløvernes tragtformede fangstfælder.

 

Floraliste: 28/6-2000

Anthyllis vulneraria  var. coccinea   Rød Rundbælg                           

epip-atr.jpg (13905 bytes)

Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens)

Astragalus glycyphyllus                                     Sød Astragel                           
Bromus tectorum                                             Tag-hejre                              
Calluna vulgaris                                            Hedelyng                            
Carex arenaria                                              Sand-star                                
Cornus sanguinea                                          Rød Kornel                               
Corynephorus canescens                                      Sandskæg                            
Deschampsia flexuosa                                        Bølget Bunke                            
Dryopteris dilatata                                         Bredbladet Mangeløv                            
Epipactis atrorubens                                      Rød Hullæbe   (foto t.v.)                    
Epipactis helleborine                                     Skov-hullæbe                           
Erigeron acer                                               Bitter Bakkestjerne                    
Festuca rubra                                              Rød Svingel                            
Fragaria vesca                                              Alm. Jordbær                           
Galium verum                                                Gul Snerre                             
Hieracium peleteranum Merat                                 Klit-Høgeurt
Hieracium pilosella L.                                      Håret Høgeurt                          
Hieracium subsect. sylvaticiformia                          Smalbladet Høgeurt                     
Hieracium umbellatum L.                                     Alm. Høgeurt
Hieracium vulgatum (Fr.)Almqu.                              Skov-Høgeurt
Hypochoeris radicata                                        Alm. Kongepen                          
Juniperus communis                                          Ene                                     byerum1.jpg (19090 bytes)

De mange laver og mosser gør bunden i fyrreskoven ved Byerum til en utrolig farveoplevelse.

Lathyrus japonicus                                          Strand-fladbælg                        
Lathyrus sylvestris                                         Skov-fladbælg                          
Luzula pilosa                                               Håret Frytle                           
Melampyrum pratense                                         Alm. Kohvede                           
Melica nutans                                             Nikkende Flitteraks                    
Orthilia secunda                                          Ensidig Vintergrøn                     
Pinus sylvestris                                            Skov-fyr                               
Platanthera chlorantha                                    Skov-gøgelilje                         
Poa compressa                                               Fladstrået Rapgræs                     
Polypodium vulgare                                         Almindelig Engelsød                    
Populus sp.                                                 Poppel                                 
Pteridium aquilinum                                         Ørnebregne                             
Pulsatilla pratensis                                      Nikkende Kobjælde                      
Pyrola chlorantha                                         Grønlig Vintergrøn                     
Quercus robur                                               Stilk-eg, Alm. Eg                      
Robinia pseudacacia Robinie
Scleranthus annuus                                          Enårig Knavel
Thymus serpyllifolia                                        Smalbladet Timian
Vaccinium myrtillus                                         Blåbær