Dansk Svenska Norsk Finsk English
Deutsch French Dutch Spanish Latin/English

KategorierAlger/Laver
Bløddyr
Fisk
Fugle
Husdyr
Insekter
Kulturplanter
Lavere dyr
Leddyr iøvrigt
Mosser
Padder/krybdyr
Pattedyr
Planter
Sommerfugle
Svampe


Arkæologi/historie
Biotoper
Diverse
Geologi
Landskaber
Lokaliteter
Mennesker i natur
Årstider/Vejr

Familie Pilefamilien (Salicaceae) fotosBerliner-Poppel (Populus x berolinensis) foto
Berliner-Poppel
Blågrå pil (Salix glauca) foto
Blågrå pil
Blågrå Pil (Salix glauca ssp. glauca) foto
Blågrå Pil
Bånd-pil (Salix viminalis) foto
Bånd-pil
Bævreasp (Populus tremula) foto
Bævreasp
Bølget Pil (Salix triandra x viminalis) foto
Bølget Pil
Dværg-pil (Salix herbacea) foto
Dværg-pil
Femhannet Pil (Salix pentandra) foto
Femhannet Pil
Grå-pil (Salix cinerea) foto
Grå-pil
Gråpoppel (Populus canescens) foto
Gråpoppel
Gråris (Salix repens var. argentea) foto
Gråris
Hvid-pil (Salix alba) foto
Hvid-pil
Hybridasp (Populus tremula x tremuloides) foto
Hybridasp
Kaspisk dug-pil (Salix daphnoides ssp. acutifolia) foto
Kaspisk dug-pil
Krybende Pil (Salix repens) foto
Krybende Pil
Krybende Pil (Salix repens ssp. repens) foto
Krybende Pil
Laplands-pil (Salix lapponum) foto
Laplands-pil
Melbær-pil (Salix uva-ursi) foto
Melbær-pil
Myrte-Pil (Salix myrsinites) foto
Myrte-Pil
Net-Pil (Salix reticulata) foto
Net-Pil
Pil (Salix sp.) foto
Pil
Polar-pil (Salix polaris) foto
Polar-pil
Purpur-pil (Salix purpurea) foto
Purpur-pil
Rosmarin-Pil (Salix repens ssp. rosmarinifolia) foto
Rosmarin-Pil
Salix lindleyana foto
Salix lindleyana
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia foto
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia
Selje-pil (Salix caprea) foto
Selje-pil
Spyd-pil (Salix hastata) foto
Spyd-pil
Sølv-poppel (Populus alba) foto
Sølv-poppel
Tundra-Pil (Salix arctophila) foto
Tundra-Pil
Unavngiven Pil (Salix helvetica) foto
Unavngiven Pil
Vestamerikansk poppel (Populus trichocarpa) foto
Vestamerikansk poppel
Øret Pil (Salix aurita) foto
Øret Pil

Scientific name Trivial name DK redlist Minimum height Maximum height Page ref FN
Populus alba Sølv-poppel NA x
Populus balsamifera NA x
Populus balsamifera var. gileadensis Ontarisk poppel x
Populus balsamifera x trichocarpa Hybrid-balsam-poppel x
Populus canadensis x
Populus canadensis cv. robusta x
Populus lasiocarpa x
Populus laurifolia Laurbær-poppel NA x
Populus nigra Sort poppel x
Populus nigra ssp. nigra var. italica Pyramide-poppel x
Populus nigra ssp. nigra var. plantienrensis x
Populus nigra var. nigra x
Populus simonii Kinesisk poppel NA x
Populus tremula Bævreasp LC x
Populus tremula f. gigas x
Populus tremula f. tremula x
Populus tremula f. villosa x
Populus tremula x tremuloides Hybridasp x
Populus tremuloides x
Populus trichocarpa Vestamerikansk poppel NA x
Populus x berolinensis Berliner-poppel NA x
Populus x canadensis Canadisk poppel NA x
Populus x canadensis var. eugenei x
Populus x canadensis var. marilandica x
Populus x canadensis var. regenerata x
Populus x canadensis var. robusta x
Populus x canadensis var. serotina Landevejs-poppel NA x
Populus x candicans x
Populus x canescens Grå-poppel NA x
Populus x generosa Engelsk poppel x
Populus x wettsteinii Hybrid-asp x
Salix acutifolia x
Salix acutifolia x daphnoides x
Salix aegyptiaca x
Salix alba NA x
Salix alba cv. chermesina Øresunds-pil x
Salix alba cv. coerulea x
Salix alba cv. liempde x
Salix alba var. alba Hvid-pil x
Salix alba var. sericea Sølv-pil x
Salix alba var. vitellina Guld-pil x
Salix alba x babylonica Hænge-pil x
Salix alba x fragilis Grøn pil NA x
Salix alba x fragilis x pentandra x
Salix alba x pentandra Hvid- x femhannet pil x
Salix arbuscula x
Salix arbuscula x herbacea x
Salix arbuscula x lapponum x
Salix arbuscula x reticulata x
Salix arctica x
Salix arenaria x repens x
Salix aurita Øret pil LC x
Salix aurita x capraea Øret x selje-pil x
Salix aurita x cinerea ssp. cinerea Øret x grå-pil x
Salix aurita x hastata x
Salix aurita x herbacea x
Salix aurita x lapponum x
Salix aurita x myrtilloides x
Salix aurita x phylicifolia x
Salix aurita x purpurea x
Salix aurita x repens ssp. repens Lav pil x
Salix aurita x starkeana x
Salix aurita x viminalis Øret x bånd-pil x
Salix aurita x xerophila x
Salix babylonica cv. tortuosa Proptrækker-pil x
Salix babylonica x fragilis Fontæne-pil x
Salix bicolor NA x
Salix caprea Selje-pil LC x
Salix caprea ssp. caprea x
Salix caprea x cinerea ssp. cinerea Selje- x grå-pil x
Salix caprea x daphnoides x
Salix caprea x lanata x
Salix caprea x lapponum x
Salix caprea x purpurea x
Salix caprea x repens ssp. repens x
Salix caprea x repens ssp. rosmarinifolia x
Salix caprea x starkeana x
Salix caprea x viminalis Lancet-pil NA x
Salix caprea x xerophila x
Salix cinerea Grå-pil LC x
Salix cinerea ssp. cinerea x
Salix cinerea ssp. cinerea x myrsinifolia ssp. myrsinifolia Grå- x sort pil x
Salix cinerea ssp. cinerea x repens ssp. repens Grå- x krybende pil x
Salix cinerea ssp. oleifolia Rust-pil NA x
Salix cinerea ssp. oleifolia x phylicifolia Rust- x tofarvet pil x
Salix cinerea x hastata x
Salix cinerea x lapponum x
Salix cinerea x nigricans x
Salix cinerea x phylicifolia x
Salix cinerea x viminalis x
Salix daphnoides x
Salix daphnoides ssp. acutifolia Kaspisk dug-pil NA x
Salix daphnoides ssp. acutifolia x daphnoides ssp. daphnoides x
Salix daphnoides ssp. daphnoides Pommersk pil NA x
Salix daphnoides ssp. daphonides x viminalis x
Salix daphnoides var. norvegica x
Salix dasyclados Lådden pil NA x
Salix elaeagnos Flod-pil x
Salix elaeagnos ssp. angustifolia Flod-pil NA x
Salix elegantissima x
Salix eriocephala Hjertebladet pil NA x
Salix fragilis Skør-pil NA x
Salix fragilis x pentandra Glans-pil NA x
Salix fragilis x triandra Rævehale-pil NA x
Salix glauca x
Salix glauca ssp. callicarpaea x
Salix glauca ssp. glauca x
Salix glauca ssp. glauca var. glauca x
Salix glauca x myrsinifolia x
Salix glauca x myrsinites x
Salix glauca x phylicifolia x
Salix glauca x polaris x
Salix hastata x
Salix hastata ssp. vegeta Spyd-pil LC x
Salix hastata x herbacea x
Salix hastata x lanata x
Salix hastata x myrtilloides x
Salix hastata x repens ssp. repens Spyd- x krybende pil x
Salix hastata x reticulata x
Salix herbacea x
Salix herbacea x lanata x
Salix herbacea x lapponum x
Salix herbacea x nummularia x
Salix herbacea x polaris x
Salix herbacea x repens x
Salix herbacea x reticulata x
Salix lanata x
Salix lapponum x
Salix lapponum x myrtilloides x
Salix lapponum x repens x
Salix lapponum x viminalis x
Salix lucida NA x
Salix myrsinifolia Sort pil LC x
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia x repens ssp. repens Sort x krybende pil x
Salix myrsinifolia x myrsinites x
Salix myrsinifolia x phylicifolia x
Salix myrsinites x
Salix myrsinites x phylicifolia x
Salix myrtilloides x
Salix myrtilloides x repens x
Salix myrtilloides x starkeana x
Salix myrtilloides x xerophila x
Salix nummularia x
Salix pentandra Femhannet pil LC x
Salix phylicifolia x
Salix phylicifolia x polaris x
Salix polaris x
Salix polaris x reticulata x
Salix purpurea Purpur-pil NA x
Salix purpurea x repens ssp. repens Purpur- x krybende pil x
Salix purpurea x viminalis Rød pil NA x
Salix pyrolifolia x
Salix repens Rødlistet på underartsniveau x
Salix repens ssp. repens var. argentea Gråris LC x
Salix repens ssp. repens var. repens Krybende pil LC x
Salix repens ssp. repens x viminalis Krybende x bånd pil x
Salix repens ssp. rosmarinifolia Rosmarin-pil EN x
Salix repens x starkeana x
Salix reticulata x
Salix starkeana x
Salix starkeana x xerophila x
Salix triandra Mandel-pil NA x
Salix triandra x viminalis Bølget pil NA x
Salix udensis Sakhalin-pil x
Salix viminalis Bånd-pil NA x
Salix x calodendron Smuk pil NA x
Salix x capreola x
Salix x chrysocoma x
Salix x dasyclados x
Salix x doniana x
Salix x laurina x
Salix x multinervis x
Salix x reichardtii x
Salix x rubra x
Salix x smithiana x
Salix x stipularis Langbladet pil NA x
Salix x wimmeriana x
Salix xerophila x


Key literature: Dansk Flora, (Frederiksen et al. 2012)

Specific links
Familie SalicaceaeBerliner-Poppel (Populus x berolinensis)
Blågrå pil (Salix glauca)
Blågrå Pil (Salix glauca ssp. glauca)
Bånd-pil (Salix viminalis)
Bævreasp (Populus tremula)
Bølget Pil (Salix triandra x viminalis)
Dværg-pil (Salix herbacea)
Femhannet Pil (Salix pentandra)
Grå-pil (Salix cinerea)
Gråpoppel (Populus canescens)
Gråris (Salix repens var. argentea)
Hvid-pil (Salix alba)
Hybridasp (Populus tremula x tremuloides)
Kaspisk dug-pil (Salix daphnoides ssp. acutifolia)
Krybende Pil (Salix repens)
Krybende Pil (Salix repens ssp. repens)
Laplands-pil (Salix lapponum)
Melbær-pil (Salix uva-ursi)
Myrte-Pil (Salix myrsinites)
Net-Pil (Salix reticulata)
Pil (Salix sp.)
Polar-pil (Salix polaris)
Purpur-pil (Salix purpurea)
Rosmarin-Pil (Salix repens ssp. rosmarinifolia)
Salix lindleyana
Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia
Selje-pil (Salix caprea)
Spyd-pil (Salix hastata)
Sølv-poppel (Populus alba)
Tundra-Pil (Salix arctophila)
Unavngiven Pil (Salix helvetica)
Vestamerikansk poppel (Populus trichocarpa)
Øret Pil (Salix aurita)

..slideshow

..tavle

Biopix nyheder>120.000 photos, >12.000 species/motives
We now have more than 120.000 photos online, covering more than 12.000 species/motives.


Nye fotos
Hits siden 08/2003: 803.075.047

Bælte-svirreflue (Meliscaeva cinctella) Almindelig bjørneedderkop (Trochosa terricola) Tangborre (Psammechinus miliaris) Islandsk Ryle (Calidris canutus) Hvidgumpet shama (Copsychus malabaricus) Graphoderus sp. Splitterne (Sterna sandvicensis) Stor jagtrovbille (Ontholestes tessellatus)


Kontakt

BioPix - naturfotos/billeder